Úřední deska
Pozemkové úpravy
Pozvánka na závěrečné jednání-komplexní pozem.úpravy v k.ú. Štěpánov u Lukova
Závěrečný účet Obce Lukov za rok 2021
ČEZ-odečty elektřiny
Daň z movitých věcí
Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021-2027
Umístění kontejnerů
Kotlíková dotace
SD - Velemín
Odečty elektroměrů
Ukončení nařízení - ptačí chřipka
Internet - nabídka vysokorychlostního internetu
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
SD Velemín
Jehla na hřišti
PROŘEZ LIP U KAPLIČKY
Informace o vývážení domovních jímek odpadních vod – žump
Nošení OOP
Mobilního testování RT – testem na COVID-19!
Registrační manuál očkování na Covid-19
PF 2021
ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN OÚ LUKOV
12. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
SVAHOVÁ NESTABILITA
11. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Smlouva o dodávce vody
Oznámení
Oznámení koncepce
Provozovatel vodovodu a kanalizace
Opatření č.2
Ukázka DČOV
Prodej pozemku
Informace občanům - vypouštění odpadních vod
Návrh Závěrečného účtu INTEGRO
Příručka pro obyvatele
Územní plán obce Lukov
Úřední deska - archiv změn