Úřední deska

Provozovatel vodovodu a kanalizace

Provozovatel vodovodu a kanalizace v Obci Lukov

EKOMLEX VaK s. r. o.

Ing. Hrdlička tel. 723288321 - hlášení poruch + ostatní informace o vodě a kanalizaci