Archiv
6. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Uzavření úřadu
5. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
4. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Pozvánka na ZO
Zájezd do Mirakula
POZVÁNKA NA 2. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUKOV
Záměr pachtu a prodeje pozemku
Rozhodnutí - Státní pozemkový úřad
Státní pozemkový úřad - rozhodnutí
Čerpání dovolené

Obecní úřad bude v době od 22.12.2022 do 30.12.2022 uzavřen z důvodu čerpání dovolené.


Nařízení města Bílina
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva Obce Lukov
21. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Smlouvy jsou k nahlédnutí na OÚ.


Dovolená
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje-aktualizace 2020
Pozvánka na závěrečné jednání – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lukov u Bíliny
POZVÁNKA NA 20. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUKOV
Pozvánka na závěrečné jednání-komplexní pozem.úpravy v k.ú. Štěpánov u Lukova
Závěrečný účet Obce Lukov za rok 2021
19. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
18. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Návrh rozpočtu Obce Lukov na rok 2022
Návrhy obecně závazných vyhlášek
ČEZ-upozornění
Informace o ceně vodného
17. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
16. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Odstávka elektřiny
DOVOLENÁ
Přerušení dodávky el. energie
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy
15. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
14. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
13. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Parkování Bílina
ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN OÚ LUKOV
Veřejná vyhláška
10. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Informace o počtu a sídle volebního okrsku
Prodej pozemků
Závěr zjišťovacího řízení
Veřejná vyhláška
2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje“ (2aZÚR ÚK)
Uvolňování 25.5. přehledně
9. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUKOV
Záměr prodeje pozemku
Veřejná vyhláška FÚ
Mimořádná opatření
Mimořádná opatření
Otevření sběrného dvora
Veřejná vyhláška - Zeměměřický úřad
Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství
Veřejná vyhláška-FÚ
Veřejná vyhláška
Mimořádná opatření
Mimořádná opatření
Usnesení vlády
Rozhodnutí o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu
Oznámení
Sběrný dvůr
Mimořádné opatření
Oznámení MÚ Bílina
POZVÁNKA NA 8. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUKOV
Veřejná vyhláška
Informace o podmínkách dodávky vody z veřejného obecního vodovodu
POZVÁNKA NA 7. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUKOV
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Povinné čipování psů
POZVÁNKA NA 6. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUKOV
Vánoční koncert
ZÁMĚR prodeje pozemku
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje 2020
Veřejná vyhláška - Hrušovany
Informace občanům
Veřejná vyhláška
Zájezd do divadla
Oznámení o výkonu zeměměřických činností
Pozvánka - 24. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
POZVÁNKA NA 5. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUKOV
Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
Pozvánka - 23. zasedání zastupitelstva ÚK
Veřejná vyhláška
Veřejné vyhlášky
4. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUKOV
Smogová situace
Zájezd do Mirakula
3. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUKOV
Veřejná vyhláška FÚ
19. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství
Veřejná vyhláška - Zeměměřický úřad
POZVÁNKA - 2. veřejné zasedání zastupitelstva obce Lukov
Záměr o prodeji pozemků
Oznámení o příjmu žádostí
Pozvánka na 17. ZÚK
Pozvánka - 1. veřejné zasedání ZO Lukov
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Archiv - archiv změn