Obecně závazné vyhlášky
OZV o stanovení koeficientů pro výpočet daně
Veřejná vyhláška
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019