Rozpočet 2018
Závěrečný účet obce Lukov za rok 2018
Rozpočtové opatření č.5
Rozpočtové opatření č. 4
Rozpočtová změna č. 3
Rozpočtová změna č. 2
Rozpočtové opatření č. 1
Schválený rozpočet na rok 2018