Aktuality
7. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
více
POZOR ZMĚNA SVOZU!
více
HS - Oznámení o konání valné hromady
více
Návrh Závěrečného účtu za rok 2023
více
Oznámení o době a místě konání voleb
více
Uzavírka Štěpánov - Lukov
více
Veřejná vyhláška - OOP silnice Štěpánov-Lukov
více
Veřejná vyhláška - FÚ
více
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
více
Veřejná vyhláška-Finanční úřad
více
Výluka autobusu
více
USNESENÍ z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lukov (2024)
více
Veřejná vyhláška o uplatňování Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje
více
6. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
více
Schválení prodeje pozemků
více
Rozpočtová změna č.5
více
Uzavření úřadu
více
Rozpočtová změna č.4
více
USNESENÍ z 5. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lukov (2023)
více
Rozpočtová změna č.4-2023
více
Schválený rozpočet-závazné ukazatele rok 2024
více
5. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
více
Doložka - Schválení prodeje pozemků a schválení záměru prodeje
více
Doložka-Návrh rozpočtu na rok 2024
více
Rozpočet 2024 - archiv změn
více
Informace o uzavření pošty Hrobčice
více
Veřejná vyhláška- přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci Hetov-Štěpánov
více
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodné úpravy provozu
více
Dne 18.10.2023 bude obecní úřad uzavřen.
více
Veřejná vyhláška-Návrh opatření obecné povahy CHKO
více
Rozpočtová změna č.3
více
Rozpočtová změna č.3
více
Usnesení z 4. veřejného jednání zastupitelstva
více
Stanovisko-Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje-aktualizace 2020
více
Usnesení k ustanovení opatrovníka
více
Veřejná vyhláška-Katastrální úřad
více
4. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
více
Schválení prodeje pozemků a schválení záměru prodeje
více
Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016-2025
více
Veřejná vyhláška-OOP přechodné úpravy provozu na poz.komunikací
více

Od 14.8.2023 do 18.8.2023 bude obecní úřad uzavřen z důvodu čerpání dovolené.
 


Fotovoltaika - nabídka pro občany
více
Usnesení z 3. veřejného jednání zastupitelstva
více
Rozpočtová změna č. 2
více
Závěrečný účet
více
Pozvánka na ZO
více
Pacht a prodej pozemku a záměr prodeje
více
Zpráva o výsledku hospodaření
více
Návrh závěrečného účtu
více
Zájezd do Mirakula
více
Návrh Závěrečného účtu obce Lukov za rok 2022
více
Zájezd do divadla
více
Vyhláška - daň z nemovitých věcí
více
Veřejná vyhláška FÚ
více
Rozpočtová změna č.1 - 2023
více
Veřejná vyhláška
více
Územní plán Obce Lukov
více
Územní plán Obce Lukov
více
Usnesení z 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lukov
více
Informace majitelům nemovitostí - odpady
více
Závěr zjišťovacího řízení
více
POZVÁNKA NA 2. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUKOV
více
Výroční zpráva za rok 2022
více
Výroční zpráva za rok 2021
více
Záměr pachtu a prodeje pozemku
více
Usnesení - Dražební vyhláška
více
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
více
Aktualizace odpad.hospodářství
více
Veřejná vyhláška - Oddělení majetkových daní
více
Pozvánka na 20. ZÚK
více
Rozhodnutí - Státní pozemkový úřad
více
Státní pozemkový úřad - rozhodnutí
více
Oznámení o době a místě konání voleb
více
19. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
více
Rozpočtové změny s důvodovou zprávou
více
INFORMACE O VOLEBNÍM STANOVIŠTI PRO OKRES TEPLICE + ZŘÍZENÍ TELEFONNÍHO ČÍSLA pro hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
více
OZNÁMENÍ MAJITELUM NEMOVITOSTÍ
více
Čerpání dovolené
Obecní úřad bude v době od 22.12.2022 do 30.12.2022 uzavřen z důvodu čerpání dovolené.
více
Pozvánka + Oznámení
více
USNESENÍ z 1. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lukov
více
Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2023 + Střednědobý výhled rozpočtu
více
Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022
více
Nařízení města Bílina
více
1. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
více
Volby 2023 - OVK + okrsky
více
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023
více
Návrh střednědobého výhledu na roky 2023-2026
více
Návrh rozpočtu na rok 2023
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
více
Pozvánku na Integro a Návrh rozpočtu Integro
více
Datová schránka
více
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
více
KoPÚ Štěpánov rozhodnutí o výměně vlastnických práv
více
Usnesení ustavující schůze
více
Veřejná vyhláška
více
Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva Obce Lukov
více
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
více
Usnesení z 21. zasedání
více
Rozpočtová změna č.3
více
Pozemkové úpravy Lukov – zápis a rozhodnutí
více
OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do ZASTUPITELSTVA OBCE LUKOV
více
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY
více
21. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Smlouvy jsou k nahlédnutí na OÚ.
více
Oznámení o svolání  prvního zasedání okrskové volební komise
více
UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
více
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
více
Dovolená
více
SPÚ - rozhodnutí - Štěpánov
více
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
více
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje-aktualizace 2020
více
Pozvánka na závěrečné jednání – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lukov u Bíliny
více
Volby do zastupitelstva Obce Lukov 2022
více
Usnesení z 20. zasedání zastupitelstva
více
Pozvánka
více
Návrh Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2021
více
Rozpočtová změna č.2/2022
více
Schválený Závěrečný účet obce za rok 2021
více
Stanovisko - Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace
více
Návrh Závěrečného účtu za rok 2021 -INTEGRO
více
POZVÁNKA NA 20. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUKOV
více
Pozemkové úpravy
více
Pozvánka na závěrečné jednání-komplexní pozem.úpravy v k.ú. Štěpánov u Lukova
více
Závěrečný účet Obce Lukov za rok 2021
více
Návrh Závěrečného účtu Obce Lukov za rok 2021
více
ČEZ-odečty elektřiny
více
Daň z nemovitých věcí
více
Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Štěpánov u Lukova
více
Dražební vyhláška
více
Rozpočtová změna č.1/2022
více
Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva
více
Závěr zjišťovacího řízení
více
19. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
více
Opatření veřejné povahy
více
Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021-2027
více
Umístění kontejnerů
více

Finanční úřad - kontakty


Rozpočtová změna č.5
více
Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva
více
Schválený rozpočet na rok 2022
více
Rozpočtová změna č.4
více
Obecně závazná vyhláška 1/2021 a 2/2021
více
Usnesení z 17. zasedání zastupitelstva
více
18. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
více
Návrh rozpočtu
více
Návrh rozpočtu Obce Lukov na rok 2022
více
Návrhy obecně závazných vyhlášek
více
Svaz obcí Integro - pozvánka
více
ČEZ-upozornění
více
Usnesení z 17. zasedání zastupitelstva
více
Informace o ceně vodného
více
Kotlíková dotace
více
17. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
více
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
více
Volby - Pozvánku na 1.zasedání
více
Rozpočtové opatření č.3/2021
více
Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva
více
SD - Velemín
více
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
více
16. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
více
Informace o odstávce elektřiny
více
Odstávka elektřiny
více
Veřejná vyhláška
více
DOVOLENÁ
více
Přerušení dodávky el. energie
více
Veřejná vyhláška - komunikace Razice, Štěpánov, Kostomlaty pod Milešovkou
více
Veřejné projednání Návrhu územního plánu Lukov
více
Výroční zpráva za rok 2020
více
Rozpočtové opatření č.2/2021
více
Návrh Závěrečného účtu - Integro
více
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy
více
Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva
více
Schválený Závěrečný účet Obce Lukov za rok 2020
více
Veřejná vyhláška - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
více
Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
více
15. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
více
Odečty elektroměrů
více
Veřejná vyhláška - Ministerstvo obrany
více
Návrh Závěrečného účtu Obce Lukov za rok 2020
více
Ukončení nařízení - ptačí chřipka
více
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2021
více
Internet - nabídka vysokorychlostního internetu
více
Sčítání lidu, domů a bytů - aktualizovaný leták
více
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
více
SD Velemín
více
Upozornění
více
Usnesení z 14. zasedání zastupitelstva
více
Rozpočtové opatření č.1/2021
více
PROŘEZ LIP U KAPLIČKY
více
Informace o vývážení domovních jímek odpadních vod – žump
více
Nošení OOP
více
Sčítání lidu,domů a bytů
více
14. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
více
Mobilního testování RT – testem na COVID-19!
více
Registrační manuál očkování na Covid-19
více
Rozpočtová změna č.5
více
PF 2021
více
ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
více
Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva
více
Rozpočtová změna č.4
více
Schválený rozpočet obce na rok 2021
více
13. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
více
Návrh rozpočtu na rok 2021
více
Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
více
Sbírka zákonů - Částka 180
více
ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN OÚ LUKOV
více
Parkování Bílina
více
ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN OÚ LUKOV
více
Sbírka zákonů - krizová opatření
více
12. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
více
Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva
více
SVAHOVÁ NESTABILITA
více
Příručka pro obyvatele
více
11. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
více
Smlouva o dodávce vody
více
Výsledky hlasování - olby do zastupitelstva kraje
více
Zřízení telefonního čísla pro hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
více
Veřejná vyhláška
více
Oznámení o době a konání voleb
více
INFO - aktuální Mimořádná opatření MZ ČR
více
Přehled volebních stanovišť "drive-in"
více
Oznámení
více
Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva
více
Dražební vyhláška
více
1. zasedání OVK
více
OO statni hranice
více
MO nošeni OOP
více
MO izolace a karantena
více
Mimořádné opatření platné od 1.9.2020
více
Rozpočtová změna č.3
více
OZV o stanovení koeficientů pro výpočet daně
více
10. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
více
Informace o počtu a sídle volebního okrsku
více
Závěr zjišťovacího řízení
více
Prodej pozemků
více
Veřejná vyhláška
více
2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje“ (2aZÚR ÚK)
více
Oznámení koncepce
více
Návrh Závěrečného účtu DSO Integro
více
Usnesení z 9. ZO Lukov
více
Provozovatel vodovodu a kanalizace
více
Schválené rozpočtové opatření č.2-2020.
více
Schválený Závěrečný účet Obce Lukov za rok 2019
více
Oznámení o konání voleb
více
Uvolňování 25.5. přehledně
více
9. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUKOV
více
Návrh Závěrečného účtu Obce Lukov za rok 2019
více
Záměr prodeje pozemku
více
Veřejná vyhláška FÚ
více
Mimořádná opatření
více
Mimořádná opatření
více
Otevření sběrného dvora
více
Veřejná vyhláška - Zeměměřický úřad
více
Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství
více
Veřejná vyhláška-FÚ
více
Veřejná vyhláška
více
Mimořádná opatření
více
Mimořádná opatření
více
Usnesení vlády
více
Rozhodnutí o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu
více
Opatření č.2
více
Sběrný dvůr
více
Zrušení termínu voleb do Senátu
více
Oznámení
více
Výroční zpráva za rok 2019
více
Pozvánka na 1. zasedání OVK
více
Mimořádné opatření
více
Rozpočtová změna č.1
více
Ukázka DČOV
více
Usnesení ZO č.8
více
Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR
více
Oznámení MÚ Bílina
více
POZVÁNKA NA 8. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUKOV
více
Prodej pozemku
více
Veřejná vyhláška
více
Informace občanům - vypouštění odpadních vod
více
Schválené rozpočtové opatření č. 5/2019
více
Informace o podmínkách dodávky vody z veřejného obecního vodovodu
více
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019
více
Usnesení ZO č.7
více
Rozpočtové opatření č.4
více
Schválený rozpočet na rok 2020
více
POZVÁNKA NA 7. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUKOV
více
Usnesení z 6. zasedání ZO Lukov
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
více
Povinné čipování psů
více
Vánoční koncert
více
POZVÁNKA NA 6. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUKOV
více
ZÁMĚR prodeje pozemku
více
Veřejná vyhláška - Hrušovany
více
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje 2020
více
Návrh rozpočtu obce Lukov na rok 2020
více
Informace občanům
více
Veřejná vyhláška
více
Zájezd do divadla
více
Usnesení z 5. zasedání ZO
více
Pozvánka - 24. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
více
Oznámení o výkonu zeměměřických činností
více
POZVÁNKA NA 5. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUKOV
více
Zásady ochrany a zpracování OÚ
více
Usnesení 4. ZO Lukov
více
Pozvánka - 23. zasedání zastupitelstva ÚK
více
Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
více
Veřejná vyhláška
více
Rozpočtové opatření č.3
více
Veřejné vyhlášky
více
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
více
4. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUKOV
více
Smogová situace
více
Zájezd do Mirakula
více
Usnesení z 3. ZO Lukov
více
Návrh Závěrečného účtu INTEGRO
více
Schválený Střednědobý výhled rozpočtu
více
Schválený Závěrečný účet za rok 2018
více
Rozpočtové opatření č.2
více
Závěrečný účet obce Lukov za rok 2018
více
Příručka pro obyvatele
více
3. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUKOV
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2024
více
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
více
Návrh Závěrečného účtu Obce Lukov za rok 2018
více
Pozvánka na 1.zasedání OVK Lukov
více
Veřejná vyhláška FÚ
více
19. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
více
Evropské volby - informace pro voliče
více
Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství
více
Veřejná vyhláška - Zeměměřický úřad
více
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
více
Výroční zpráva za rok 2018
více
Rozpočtové opatření č. 1
více
Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce Lukov
více
POZVÁNKA - 2. veřejné zasedání zastupitelstva obce Lukov
více
Záměr o prodeji pozemků
více
Oznámení o příjmu žádostí
více
Pozvánka na 17. ZÚK
více
Rozpočtové opatření č.5
více
Schválený rozpočet na rok 2019
více
Rozpočtové opatření č. 4
více
Usnesení ZO
více
Územní plán obce Lukov
více
Pozvánka - 1. veřejné zasedání ZO Lukov
více
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019
více
Návrh rozpočtu Obce Lukov na rok 2019
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
více
Fotogalerie z předchozích akcí
Fotogalerie umístěné na původních stránkách
více
Kronika obce
V příloze je uložena kronika obce ve formátu PDF ve dvou svazcích
více
Vlajka obce
Popis obecní vlajky
více
Znak obce
Historie obecního znaku
více

Prosíme všechny občany, aby se seznámili s předpokládaným obsahem kontejnerů a nádob na směsný komunální odpad. Děkujeme.


Datum konání: 5 a 6. října 2018

 


Historie obce
více
Rozpočtová změna č. 3
více
Rozpočtová změna č. 2
více
Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2011

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.