Obec Lukov

Obec Lukov se skládá ze dvou osad – Lukova a Štěpánova. Z počátku měla každá ze vsí jiné osudy, teprve od počátku 16. století sdílejí dějiny lobkovického panství Bílina.

O Štěpánovu není žádných zpráv až do roku 1470. Tehdy Anežka z Landštejna jako vdova po Hanušovi z Koldic spravovala zástavní manské panství Krupka a Bílina jako poručník svých nezletilých synů Těmy a Albrechta. Společně s nimi v roce 1470 koupila části vsi Radovesice a ves Štěpánov a připojila je panství Bílina. U Bíliny zůstaly Radovesice (zanikly v roce 1971) i Štěpánov již napořád. Když mladí Koldicové dosáhli plnoletosti, převzal majetek Těma. Obtížnou finanční situaci se snažil řešit zástavou panství Bílina a Krupka. V roce 1495 uzavřel kupní smlouvu s Jindřichem z Vřesovic a zástava měla vypršet v roce 1501. Nedostatek finančních prostředků donutil Těmu z Koldic, aby využil nabídky Děpolta z Lobkovic, který za půjčený obnos chtěl získat Krupku s cínovými doly. Nakonec byla 29. 6. 1502 uzavřena kupní smlouva na panství Bílina, které jako manskou zástavu získal Děpolt z Lobkovic. Jemu nakonec král Vladislav Jagellonský 3. 4. 1513 propustil Bílinu z manství a dal mu ji do dědičného držení. Od té doby byla Bilina po dalších více jak 300 let vlastnictvím rodu Lobkoviců.

První zmínka o Lukovu v písemných historických pramenech je učiněna v roce 1378, kdy bratři Maněk a Boreš z Lukova uplatnili své patronátní právo k farnímu kostelu sv. Vavřince v Mirošovicích. Tvrz v Lukově se poprvé uvádí v roce 1496, kdy zde žil Petr Lukovský z Truzenic. V uvedeném roce na zdejší tvrzi a vsi pojistil věno své manželky Barbory z Harrasova. Barbora přežila jak svého manžela, tak i syna Jana a v roce 1510 prodala Lukov Děpoltovi z Lobkovic, který ves a již zpustlou tvrz s poplužním dvorem připojil ke svému panství Bílina. Od té doby byly vsi Lukov a Štěpánov součástí bílinského panství pánů, pak hrabat a nakonec knížat z Lobkovic. Když se Eleonora Kateřina Karolína (1685 – 1720), dcera Václava Ferdinanda hraběte z Lobkovic, jako universální dědička panství Bílina, vdala (1703) za Filipa Hyacinta Viléma knížete z Lobkovic na Roudnici (1608 – 1734), bylo její dědictví připojeno k majetkům roudnických Lobkoviců a zůstalo tak až do konce patrimoniální správy v roce 1850.

Jméno Lukov vzniklo asi z příjmení Luk a to z appelativu luk (něm. Bogen, lat. Arcus), nebo z luk s významem „česnek“. Možná povstalo z osobního jména Luka, které bylo odvozeno od Lukáš, resp. z latinského Lucas, a znamenalo Lukův, či Lukášův. Zde tedy dvůr.

Výklad významu jména Štěpánov je jednoduchý. Má původ v osobním jménu Štěpán a znamenalo Štěpánův – dvůr. Jméno Štěpán má původ v řečtině. Řecký pojem „stephanos“ znamená věnec pro vítěze. Štěpán pak je ten, který je věncem ozdobený a znamená totéž co latinské Victor – vítěz.

Znak obce

Znak obce Lukov

Znak obce lze popsat: V červeno-stříbrně děleném štítě stříbrný luk s napjatou černou tětivou a se vztyčeným zlatým šípem s červeným opeřením, provázeným zelenými vavřínovými ratolestmi do oblouku, dole převázanými červenou šňůrou. Červeno-stříbrné dělení štítu je odvozeno od základního rodového erbu Lobkowizců, vlastníků vsi s nejdelší tradicí přesahující tři století. Dělení štítu na dvě části také ukazuje na skutečnost, že obec tvoří dvě osady. Luk se šípem je mluvícím znamením pro Lukov a vavřínový věnec je symbol spojitelný se Štěpánovem.

Vlajka obce

Vlajka obce Lukov

Vlajka se shoduje s popisem: List tvoří dva vodorovné pruhy, červený a bílý. V žerďové polovině listu vodorovně bílý luk s napjatou černou tětivou a se žlutým šípem s červeným opeřením hrotem k hornímu okraji, provázený v bílém pruhu zelenými vavřínovými ratolestmi do oblouku, dole převázanými červenou šňůrou. Vlajka opakuje podobu znaku.


Aktuality

18. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
více
Návrh rozpočtu
více
Návrh rozpočtu Obce Lukov na rok 2022
více
Návrhy obecně závazných vyhlášek
více
Svaz obcí Integro - pozvánka
více
ČEZ-upozornění
více
Usnesení z 17. zasedání zastupitelstva
více
Informace o ceně vodného
více
Kotlíková dotace
více
17. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
více
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
více
Volby - Pozvánku na 1.zasedání
více
Rozpočtové opatření č.3/2021
více
Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva
více
SD - Velemín
více
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
více
16. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
více
Informace o odstávce elektřiny
více
Odstávka elektřiny
více
Veřejná vyhláška
více
DOVOLENÁ
více
Přerušení dodávky el. energie
více
Veřejná vyhláška - komunikace Razice, Štěpánov, Kostomlaty pod Milešovkou
více
Veřejné projednání Návrhu územního plánu Lukov
více
Výroční zpráva za rok 2020
více
Rozpočtové opatření č.2/2021
více
Návrh Závěrečného účtu - Integro
více
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy
více
Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva
více
Schválený Závěrečný účet Obce Lukov za rok 2020
více
Veřejná vyhláška - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
více
Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
více
15. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
více
Odečty elektroměrů
více
Veřejná vyhláška - Ministerstvo obrany
více
Návrh Závěrečného účtu Obce Lukov za rok 2020
více
Ukončení nařízení - ptačí chřipka
více
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2021
více
Internet - nabídka vysokorychlostního internetu
více
Sčítání lidu, domů a bytů - aktualizovaný leták
více
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
více
SD Velemín
více
Jehla na hřišti
více
Usnesení z 14. zasedání zastupitelstva
více
Rozpočtové opatření č.1/2021
více
PROŘEZ LIP U KAPLIČKY
více
Informace o vývážení domovních jímek odpadních vod – žump
více
Nošení OOP
více
Sčítání lidu,domů a bytů
více
14. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
více
Mobilního testování RT – testem na COVID-19!
více
Registrační manuál očkování na Covid-19
více
Rozpočtová změna č.5
více
PF 2021
více
ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
více
Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva
více
Rozpočtová změna č.4
více
Schválený rozpočet obce na rok 2021
více
13. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
více
Návrh rozpočtu na rok 2021
více
Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
více
Sbírka zákonů - Částka 180
více
ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN OÚ LUKOV
více
Parkování Bílina
více
ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN OÚ LUKOV
více
Sbírka zákonů - krizová opatření
více
12. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
více
Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva
více
SVAHOVÁ NESTABILITA
více
Příručka pro obyvatele
více
11. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
více
Smlouva o dodávce vody
více
Výsledky hlasování - olby do zastupitelstva kraje
více
Zřízení telefonního čísla pro hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
více
Veřejná vyhláška
více
Oznámení o době a konání voleb
více
INFO - aktuální Mimořádná opatření MZ ČR
více
Přehled volebních stanovišť "drive-in"
více
Oznámení
více
Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva
více
Dražební vyhláška
více
1. zasedání OVK
více
OO statni hranice
více
MO nošeni OOP
více
MO izolace a karantena
více
Mimořádné opatření platné od 1.9.2020
více
Rozpočtová změna č.3
více
OZV o stanovení koeficientů pro výpočet daně
více
10. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
více
Informace o počtu a sídle volebního okrsku
více
Závěr zjišťovacího řízení
více
Prodej pozemků
více
Veřejná vyhláška
více
2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje“ (2aZÚR ÚK)
více
Oznámení koncepce
více
Návrh Závěrečného účtu DSO Integro
více
Usnesení z 9. ZO Lukov
více
Provozovatel vodovodu a kanalizace
více
Schválené rozpočtové opatření č.2-2020.
více
Schválený Závěrečný účet Obce Lukov za rok 2019
více
Oznámení o konání voleb
více
Uvolňování 25.5. přehledně
více
9. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUKOV
více
Návrh Závěrečného účtu Obce Lukov za rok 2019
více
Záměr prodeje pozemku
více
Veřejná vyhláška FÚ
více
Mimořádná opatření
více
Mimořádná opatření
více
Otevření sběrného dvora
více
Veřejná vyhláška - Zeměměřický úřad
více
Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství
více
Veřejná vyhláška-FÚ
více
Veřejná vyhláška
více
Mimořádná opatření
více
Mimořádná opatření
více
Usnesení vlády
více
Rozhodnutí o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu
více
Opatření č.2
více
Sběrný dvůr
více
Zrušení termínu voleb do Senátu
více
Oznámení
více
Výroční zpráva za rok 2019
více
Pozvánka na 1. zasedání OVK
více
Mimořádné opatření
více
Rozpočtová změna č.1
více
Ukázka DČOV
více
Usnesení ZO č.8
více
Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR
více
Oznámení MÚ Bílina
více
POZVÁNKA NA 8. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUKOV
více
Prodej pozemku
více
Veřejná vyhláška
více
Informace občanům - vypouštění odpadních vod
více
Schválené rozpočtové opatření č. 5/2019
více
Informace o podmínkách dodávky vody z veřejného obecního vodovodu
více
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019
více
Usnesení ZO č.7
více
Rozpočtové opatření č.4
více
Schválený rozpočet na rok 2020
více
POZVÁNKA NA 7. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUKOV
více
Usnesení z 6. zasedání ZO Lukov
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
více
Povinné čipování psů
více
Vánoční koncert
více
POZVÁNKA NA 6. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUKOV
více
ZÁMĚR prodeje pozemku
více
Veřejná vyhláška - Hrušovany
více
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje 2020
více
Návrh rozpočtu obce Lukov na rok 2020
více
Informace občanům
více
Veřejná vyhláška
více
Zájezd do divadla
více
Usnesení z 5. zasedání ZO
více
Pozvánka - 24. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
více
Oznámení o výkonu zeměměřických činností
více
POZVÁNKA NA 5. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUKOV
více
Zásady ochrany a zpracování OÚ
více
Usnesení 4. ZO Lukov
více
Pozvánka - 23. zasedání zastupitelstva ÚK
více
Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
více
Veřejná vyhláška
více
Rozpočtové opatření č.3
více
Veřejné vyhlášky
více
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
více
4. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUKOV
více
Smogová situace
více
Zájezd do Mirakula
více
Usnesení z 3. ZO Lukov
více
Návrh Závěrečného účtu INTEGRO
více
Schválený Střednědobý výhled rozpočtu
více
Schválený Závěrečný účet za rok 2018
více
Rozpočtové opatření č.2
více
Závěrečný účet obce Lukov za rok 2018
více
Příručka pro obyvatele
více
3. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUKOV
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2024
více
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
více
Návrh Závěrečného účtu Obce Lukov za rok 2018
více
Pozvánka na 1.zasedání OVK Lukov
více
Veřejná vyhláška FÚ
více
19. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
více
Evropské volby - informace pro voliče
více
Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství
více
Veřejná vyhláška - Zeměměřický úřad
více
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
více
Výroční zpráva za rok 2018
více
Rozpočtové opatření č. 1
více
Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce Lukov
více
POZVÁNKA - 2. veřejné zasedání zastupitelstva obce Lukov
více
Záměr o prodeji pozemků
více
Oznámení o příjmu žádostí
více
Pozvánka na 17. ZÚK
více
Rozpočtové opatření č.5
více
Schválený rozpočet na rok 2019
více
Rozpočtové opatření č. 4
více
Usnesení ZO
více
Územní plán obce Lukov
více
Pozvánka - 1. veřejné zasedání ZO Lukov
více
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019
více
Návrh rozpočtu Obce Lukov na rok 2019
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
více
Fotogalerie z předchozích akcí
Fotogalerie umístěné na původních stránkách
více
Kronika obce
V příloze je uložena kronika obce ve formátu PDF ve dvou svazcích
více
Vlajka obce
Popis obecní vlajky
více
Znak obce
Historie obecního znaku
více

Prosíme všechny občany, aby se seznámili s předpokládaným obsahem kontejnerů a nádob na směsný komunální odpad. Děkujeme.


Datum konání: 5 a 6. října 2018

 


Historie obce
více
Rozpočtová změna č. 3
více
Rozpočtová změna č. 2
více
Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2011

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.