Rozpočet 2018

Závěrečný účet obce Lukov za rok 2018


Rozpočtové opatření č.5


Rozpočtové opatření č. 4


Rozpočtová změna č. 3


Rozpočtová změna č. 2


Rozpočtové opatření č. 1


Schválený rozpočet na rok 2018